METALLURGICAL MICROSCOPE

หมวดหมู่สินค้า: METALLURGICAL MICROSCOPE
รหัส : IE200M
กล้องจุลทรรศน์ สำหรับดูโครงสร้างเหล็ก ชิ้นงานขนาดใหญ่

24 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ชม 2403 ผู้ชม

มีแบบ : 3 กระบอกตา
ช่องตามองขนาด : 10x / 18mm
กำลังขยาย : 5x, 10x, 50x, 100x
สเตจ Mechanical stage 180x155mm. 
ชุดไฟ : Single 5W LED
   
   
   
Engine by shopup.com