👯‍♀️บจก. อ๊อพทิคก้า (Optica Co., Ltd. (T. 02-3857357-8)👯‍♀️

If you are looking for various kinds of microscopes no matter for electronics microscope, biological microscope, metallurgical microscope, jewelry microscope, microscope for skin or hair, etc.,

we are the  representative of many famous brands at your best choice. Moreover, with our concern of before and after services, we could help advise and consult at all times in order to create ultimate customers satisfaction. Hence, Optica Co., Ltd. would like to introduce our products to be a part of your success.

✨กล้องจุลทรรศน์✨

 หากคุณกำลังมองหากล้องจุลทรรศน์สำหรับใช้งานในการศึกษาหรือวิจัย คุณสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าออนไลน์ของเราได้เลย เพราะ เรามีประสบการณ์ในการจำหน่าย กล้องจุลทรรศน์ โดยตรงมาเกือบ 20 ปี  ซึ่งทางร้านเราจะมีทั้งกล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอลและแบบไม่ใช้ดิจิตอล โดยคุณสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลในการเลือกซื้อกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายต่ำ-สูง และอุปกรณ์นำภาพขึ้นจอ ที่มีความความเร็วในการส่งภาพ มาพร้อมโปรแกรมวัดขนาดชิ้นงาน ซึ่งเหมาะสำหรับงานวิจัย งานดูโครงสร้างโลหะ หรือเพื่อการศึกษา  

 ✨กล้องจุลทรรศน์ (microscope) มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น 

1. กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายต่ำ (low microscope)  เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่เหมาะกับการมองชิ้นงานประเภท อิเลคทรอนิกส์ แผงวงจร ดูรอยเชื่อม ดูชิ้นงานที่ขนาดไม่เล็กมากเกินไป เป็นต้น ระบบไฟที่เป็นที่นิยมใช้ก็จะมีทั้งไฟ ฟลูออเรสเซนต์ และไฟ LED 
2. กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง (High microscope) เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่เหมาะกับการมองชิ้นงานขนาดเล็กมากที่ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ เหมาะกับงาน ดูเม็ดเลือด สิ่งปนเปื้อนในน้ำ-อาหาร โครงสร้างโลหะ เป็นต้น กล้องประเภทนี้ จะแบ่งตาม ลักษณะการใช้งาน เช่น ถ้าเราต้องการส่องชิ้นงานพวก เลือด น้ำ เชื้อโรค ก็จะเป็นกล้องจุลทรรศน์จุลชีวะ (Biological Micrsocope) แต่ถ้าเป็นงานดูโครงสร้างเหล็ก หรือวัตถุต่าง ๆ ก็จะต้องใช้ กล้องจุลทรรศน์โลหะวิทยา (Metallurgical Microscope)
3. กล้องจุลทรรศน์วัด (Measuring Microscope) เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่เหมาะสำหรับงานวัดชิ้น ที่ต้องการความละเอียดสูง
4. อุปกรณ์นำภาพขึ้นจอ (CCD Camera) เป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยในการนำภาพที่เห็นจากกล้องจุลทรรศน์ ขึ้นจอภาพ ซึ่งสะดวกในการมองและสามารถบันทึกภาพเก็บไว้ได้  เพื่อทำรายงาน ซึ่งบางรุ่นมีโปรแกรมวัดชิ้นงานแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ  ให้เลือก
ปัจจุบันกล้องจุลทรรศน์มีการพัฒนาไปมาก จากอดีตการใช้กล้องจุลทรรศน์จะใช้วิธีมองที่กระบอกตามอง ซึ่งไม่สะดวกทั้งผู้ใช้งานและทำให้ผู้ใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมกัน สามารถติดเชื้อโรคทางตาได้ เพราะตั้งแต่โควิคระบาด  ทำให้ผู้ใช้กล้องจุลทรรศน์ ต่างหันมาสนใจกล้องจุลทรรศน์แบบขึ้นจอกันมากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

💖💖 💖หากคุณกำลังมองหา กล้องจุลทรรศน์ ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็น กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กทรอนิกส์ กล้องจุลทรรศน์ จุลชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์ โลหะวิทยา กล้องจุลทรรศน์ งานจิวเวลลี่ กล้องจุลทรรศน์วินิจฉัยผิวหนังหรือเส้นผม ฯลฯ เราเป็นตัวแทนของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากมายให้คุณเลือก ยิ่งกว่านั้นด้วยความกังวลของเรา ก่อนและหลังการบริการขาย  เราสามารถช่วยให้คำแนะนำ  และให้คำปรึกษาตลอดเวลา  เพื่อสร้างความพึงพอใจ สูงสุดของลูกค้า ดังนั้น Optica Co. , Ltd. ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณ 💖💖💖

กล้องจุลทรรศน์คุณภาพดี Best Microscope บริการส่งฟรี - By Opticascope

จำหน่ายกล้องจุลทรรศน์ ราคาถูกคุณภาพดี Best Microscope in Thailand บริการบำรุงรักษาเครื่องจักร กล้องจุลทรรศน์ Microscope โดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานมากกว่า 10 ปี บริการส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ติดต่อเรา โทร. 02-3857357-8, 089-0499814

Engine by shopup.com