กล้องจุลทรรศน์แบบซูม

หัวกล้อง (Head)            : Binoc / Trinoc

กำลังขยาย (Objective)  : 0.7x - 4.5x 

ช่องตามอง (Eyepiece)  : 10x

Stand                           : Standard or Option 

Illuminator                    : Fluorescent / LED

Engine by shopup.com